Profesní koučink

Podívejte se na krátké video o profesním koučinku.

Koučink se dá plně využít v nejrůznějších profesích. Jde o metodu, která je vhodná pro zaměstnavatele i zaměstnance, kteří chtějí:  rozvíjet svou společnost efektivním způsobem, uspořit čas i finance, probouzet potenciál v sobě i u svých zaměstnanců, objevovat nové směry a možnosti.

V profesním koučinku se zaměřujeme na všechna pracovní témata, která klienta posunou dál ke smysluplné aktivitě. Zaměstnanec, který je odpovědný za svůj růst, je správně motivován, zná svůj hodnotový rámec a učí se využít všechny své zdroje, je tím největším pokladem pro prosperitu Vaší firmy.

Profesní koučink může být:


a) individuální, kdy se s každým klientem pracuje na jeho osobních potřebách

b) skupinový, kde se zaměřujeme například na témata jako komunikativní dovednosti, práce s konfliktním klientem nebo týmová spolupráce, která podporují dynamiku skupiny.


Pro nejvyšší efektivitu doporučujeme kombinaci, tedy komplex individuálních hodin a skupinového koučinku na témata, která jsou pro Vaši firmu stěžejní. Každá firma má svoje klima a potřeby. Co dokážeme zlepšit v té Vaší?

Nejčastěji řešená témata v oblasti profesního koučinku:

  •  práce s vizí jako motivačním prvkem
  •  práce se strachem
  •  hodnoty a motivace jako předpoklad k efektivnosti práce
  •  práce se stresem a řešení konfliktních situací
  •  komunikativní dovednosti
  •  time managament
  •  sebeuvědomění, sebeřízení a sebekontrola

 

Více informací
Design by Redmarketing.cz © 2016 Valid HTMLXX and CSS6.