Strategie a marketing

Video o tom, jak Vám můžeme pomoci se strategií a marketingem.

Marketingová strategie je taktický proces, jehož cílem je efektivní alokace omezených finančních prostředků podniku ke zvýšení prodeje a udržení si konkurenční výhody. Aby mohl být podnik úspěšný na trhu a mít větší tržní podíl, měla by se jeho marketingová strategie soustředit na zákazníka - tedy na uspokojování jeho potřeb, požadavků a očekávání.

Ve svých marketingových cílech uvádí podnik taktické kroky pro vývoj produktu, propagačních aktivit, distribučních kanálů, oceňování, řízení vztahů se zákazníky a jiných faktorů, nejčastěji datovány k nějakému termínu. Prostřednictvím marketingového výzkumu trhu se v marketingové strategie definují cílové segmenty trhu, jejich zacílení skrze  marketingový mix (reklama, Public Relations, podpora prodeje, osobní prodej)

Pro úspěch každého produktu je nezbytné budování povědomí o něm. Při dnešním toku informací je velmi těžké rozpoznat, jakou cestou se dát, aby Váš produkt našel své zákazníky a klienty. Prostřednictvím silného partnerství našich odborníků a externích specialistů vytváříme silné prostředí pro tvorbu marketingových strategií.

Více informací
Design by Redmarketing.cz © 2016 Valid HTMLXX and CSS6.